شيمي

ابراهيم ابراهيمي

شیمی فیزیک

طيف سنجي مولکولي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 9:59  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی فیزیک

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 9:54  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی تجزیه

روشهاي ولتامتري


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 23:12  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی تجزیه

مقدمه اي بر شيمي تجزيه

دستگاهي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم آبان ۱۳۸۶ساعت 20:9  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی تجزیه

جذب مولكولي

 

(ناحيه فرابنفش-مرئي)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان ۱۳۸۶ساعت 22:46  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی تجزیه

روشهاي لومينسانس

 مولکولي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان ۱۳۸۶ساعت 22:28  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی تجزیه

NMRطيف سنجي

 

 رزنانس مغناطيس هسته


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان ۱۳۸۶ساعت 22:23  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی تجزیه

طيف سنجی اتمي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم آبان ۱۳۸۶ساعت 23:25  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی تجزیه

طيف سنجي مادون قرمز


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم آبان ۱۳۸۶ساعت 22:54  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی تجزیه

اسپکتروسکوپي جرمي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم آبان ۱۳۸۶ساعت 22:33  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی تجزیه

کروماتوگرافي و استخراج


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم آبان ۱۳۸۶ساعت 0:17  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی تجزیه

طيف سنجي اشعهX


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت 22:18  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی معدنی

ترکيبات زنجيري،خوشه و حلقوي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت 21:32  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی معدنی

شيمي توصيفي فلزات واسطه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت 21:24  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی معدنی

سنتيک و مکانيزم واکنش در

 

 کمپلکسهاي هشت وجهي و

 

 مسطح مربعي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت 21:13  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی معدنی

 شيمي کئورديناسيون۲


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت 20:45  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی معدنی

شيمي کئورديناسيون


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت 20:31  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی معدنی

ساختار جامدات


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت 11:59  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی معدنی

تئوري گروه وتقارن در شيمي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت 11:30  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی معدنی

شيمي اسيدوباز


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت 1:1  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی معدنی

شيمي توصيفي عناصر بلوکP


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر ۱۳۸۶ساعت 0:5  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی معدنی

ساختار مولکولی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۶ساعت 13:33  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی معدنی

ساختار اتمی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۶ساعت 13:17  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شيمي آلي

واکنش های هماهنگ


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۶ساعت 12:26  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شیمی آلی

مشتقات عاملی اسیدها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۸۶ساعت 12:18  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شيمي آلي

آمين ها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۶ساعت 23:43  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شيمي آلي

اسيد هاي كربوكسيليك


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۶ساعت 23:30  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شيمي آلي

آنولها و انولاتها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۶ساعت 23:19  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شيمي آلي

آلدئيدها و كتون ها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۶ساعت 22:54  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

شيمي آلي

الكل ها و اترها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۸۶ساعت 22:46  توسط ابراهيم ابراهيمي  | 

مطالب قدیمی‌تر